otwórz widżet facebooka

Honorowy Patronat Starosty

Starosta Jarociński zarządzeniem nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku określił Regulamin obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Starosty Jarocińskiego.

Patronat Honorowy Starosty Jarocińskiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć.

Szczegółowe zasady przyznawania Patronatu Starosty Jarocińskiego określa Regulamin zamieszczony poniżej.

Aby wystąpić o patronat honorowy Starosty Jarocińskiego należy wypełnić stosowny wniosek i przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10 - 12

63 – 200 Jarocin

lub złożyć go osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. 

Pliki do pobrania

×