otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w kwietniu 2021 roku

Dodano 12 kwietnia 2021, wpis archiwalny

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach.

2. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu.

3.Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU ORAZ KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1.Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za  I kwartał 2020 r.

2.Informacja o stopniu wdrożenia programu naprawczego w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

3.Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu.

3. Sprawy bieżące.

×