otwórz widżet facebooka

XXXIX sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Dodano 28 kwietnia 2021, wpis archiwalny

XXXIX Sesja w dniu 28 kwietnia 2021, godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie i zdalnie
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o.

3. Informacja o stopniu wdrożenia programu naprawczego w Spółce pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 - 2024".

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 2030.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2021 – 2030.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie obrad.

×