otwórz widżet facebooka

Edycja 8


Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Jaraczewo-Gola-Niedźwiady”. Zadanie obejmuje przebudowę ok. 2,24 km drogi  powiatowej, która przebiega przez tereny miejskie i wiejskie. Inwestycja ma wielkie znaczenie dla mieszkańców miejscowości przez które przebiega. Droga kwalifikuje się do dofinansowania z uwagi na jej zły stan techniczny (m.in. przewężenia, wyboje, odkształcenia, spękania nawierzchni, uszkodzenia krawędzi oraz ubytki w poboczu) oraz brak wystarczającej infrastruktury, służącej bezpieczeństwu użytkowników dróg, szczególnie pieszych i rowerzystów. Dodatkowo, ze względu na duże zużycie eksploatacyjne jezdni i niewystarczającą nośność nawierzchni, która wynika przede wszystkim z nieprzystosowania parametrów drogi do istniejącego natężenia ruchu, konieczna jest jej przebudowa.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 
- poszerzenie jezdni,
- budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych,
- wymianę i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego,
- skanalizowanie i odtworzenie rowów,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- remont odwodnienia.


Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. ,,Zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o."
Zadanie wpisuje się w planowane obszary Programu i ma ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej. W ramach projektu planuje się zakupić wyposażenie, sprzęt medyczny dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o., w głównej mierze na potrzeby przebudowanego Oddziału Dziecięcego tj. m.in.: inkubator umożliwiający prowadzenie fototerapii 4 szt., ultrasonograf 2 szt., łóżeczka ze stolikami przyłóżkowymi 16 szt., kardiomonitor 5 szt., zestaw zawierający holter z rejestratorem 3 szt., karetkę do specjalistycznego transportu.

×