BIP
« powrót

Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Projekt uchwały

Formularz

Zarządzenie

termin konsultacji: 22 maja 2017 r. - 2 czerwca 2017 r.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie dotacji

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

Termin konsultacji: od 29.03.2017r. do 05.04.2017r.

 

Projekt uchwały

Formularz

Zarządzenie Starosty


Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

UWAGA

W toku przeprowadzania konsultacji zaszła potrzeba dokonania zmian w programie współpracy powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 

zmiany zaznaczono na czerwono 

* poprawiony projekt uchwały


* projekt uchwały

 

* formularz konsultacji

 

Zarządzenie Nr 46/16 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

Termin konsultacji: 18 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

 

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje społeczne projektu Planu Transportowego dla Powiatu Jarocińskiego

 


 

 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

* projekt uchwały

 

* formularz konsultacji

 

Zarządzenie Nr 57/15 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 września 2014 r.

 

Termin konsultacji: 07 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

* projekt uchwały

* formularz konsultacji

Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 sieprnia 2014 r.

Termin konsultacji: 08 sieprnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.

 


 

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych

Termin konsultacji: 29 kwiecień 2014 r. do 13 maja 2014 r.

« powrót Drukuj

Czytaj również: