otwórz widżet facebooka

Informacje dla geodetów

W związku z planowaną konwersją produkcyjną baz EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG przeprowadzaną dla powiatu jarocińskiego w dniach 03.10.2023r. - 04.10.2023r., informujemy, że APLIKACJA i.KERG ZOSTANIE WYŁĄCZONA.
W DNIACH 25.09.2023r. - 06.10.2023r. NIE BĘDZIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z WW. APLIKACJI.
Uprasza się wykonawców prac, by w miarę możliwości przesłali operaty techniczne i pliki GIV. lub GML do dnia 24.09.2023r. włącznie dla prac rozpoczętych i/lub zausterkowanych celem uniknięcia komplikacji przy zaczytywaniu do bazy przekonwertowanej do rozporządzenia z 2021r.
Powyższa przerwa związana jest z obowiązkowym zakończeniem wszystkich zmian wprowadzanych do poszczególnych baz przed przeprowadzeniem konwersji.
Po zakończeniu konwersji do rozporządzeń z 2021r., zgłoszone wcześniej prace geodezyjne należy uaktualnić poprzez pobranie nowych baz jako: Nowe wystąpienie o materiały.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie wykazy zmian danych dotyczące działek bądź budynków należy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 21.07.2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r., poz. 1390). PODGiK w Jarocinie nie udostępnia żadnych wzorów ww. wykazów. Każdy wykonawca prac zobowiązany jest do sporządzenia wykazu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

×