otwórz widżet facebooka

Konkurs ofert


KONKURS OFERT NA 2024r.

 

04 grudnia 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Uchwała Nr 1060/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2024r. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.

 

8 listopada 2023r. 

 

UWAGA!!!

Zarządu Powiatu Jarocińskiego z 25 października w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2024r. wprowadza zmiany:

Uchwała nr 1038/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 listopada 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2024r.

 

25 października 2023r.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie powiatu jarocińskiego w 2024r.

Uchwała nr 1027/2023 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 października 2023r.

Załącznik do Uchwały Nr 1027/2023 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 października 2023r.

Załącznik do ogłoszenia - oświadczenia

 

 

 

 

23 października 2023r.

Starosta Jarociński ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2024r.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Starosty Jarocińskiego w sprawie naboru kandydatów

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


KONKURS OFERT NA 2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Uchwała Nr 838/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2023r. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.

 

24 października 2022r. 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie powiatu jarocińskiego w 2023r. 

Uchwała oraz załącznik do Uchwały Nr 816/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 października 2022r. - pdf. 993 Kb

 

 

 

24 października 2022r.

 

Starosta Jarociński ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2023r.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

 

 


 

KONKURS OFERT NA 2022r.

 

26 listopada 2021r. 

Rozstrzygnięcie konkursu

Uchwała Nr 618/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2022r. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.

 

19 października 2021r. 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie powiatu jarocińskiego w 2022r. Uchwała oraz załącznik do Uchwały Nr 592/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 października 2021r.

 

12 października 2021r.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Starosta Jarociński ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2022r.

 


KONKURS OFERT NA 2021r.


Rozstrzygnięcie konkursu

02.12.2020r.

Uchwała Nr 417/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.


02.11.2020r.

Starosta Jarociński ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.

Zarządzenie nr 85/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 23 października 2020r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.


 28.10.2020r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z uchwałą Nr 397/19 z dnia 27 października 2020r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.

Szczegółowe informację dotyczące konkursu znajdują się w załączniku do uchwały Nr 397/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2020r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.

Uchwała nr 397/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.

Ogłoszenie o konkursie - Załącznik do uchwały nr 397/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2020r.

Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057). 

Oferty w zamkniętych kopertach, należy złożyć do 18 listopada 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego), za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12  lub osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, parter, pok. nr 1.

Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji składającej ofertę oraz nazwę konkursu: „Powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2021r.” 

 

 


KONKURS OFERT NA 2020r.


Rozstrzygnięcie konkursu

02.12.2019r.

Uchwała Nr 224/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia29 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.

08.11.2019r.

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2019 STAROSTY JAROCIŃSKIEGO z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


29.10.2019r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z uchwałą Nr 197/19 z dnia 28 października 2019r. ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

Szczegółowe informację dotyczące konkursu znajdują się w załączniku do uchwały Nr 197/19 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 października 2019r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego Nr 197/19 z dnia 28 października 2019r.

Ogłoszenie o konkursie - Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 października 2019r.

Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057).

/Druk oferty/

Oferty w zamkniętych kopertach, należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, parter, pok. nr 1.

Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji składającej ofertę oraz nazwę konkursu: „Powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.” 

 


 Archiwum 2015, 2016, 2017, 2018, 2019


 

KONKURS OFERT NA 2019r.


Konkurs ofert na 2019 r.

17 grudnia 2018r. 

Rozstrzygnięcie konkursu

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.


5 listopada 2018r.

Ogłoszenie o konkursie

ZARZĄD POWIATU JAROCIŃSKIEGO ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 listopada 2018 r., do godz. 10:00, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie, bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 – 12, 63 – 200 Jarocin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego nr 642/18 z dnia 31 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO - konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

załącznik nr 1 wzór „Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.”

załącznik nr 2 wzór „Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego , w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.”

załącznik nr 3 wzór „Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wzór oferty

 


19 września 2018r.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Starosta Jarociński ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 STAROSTY JAROCIŃSKIEGO z dnia 18 września 2018r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Jarocińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2019r.

formularz zgłoszenia

 


 

Konkurs ofert na 2018 r.

05 grudnia 2017r. 

Rozstrzygnięcie konkursu

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2018 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.

 


31 października 2017r.

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2018 roku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2017 r., do godz. 10:00, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie, bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 – 12, 63 – 200 Jarocin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego nr 489/17 z dnia 30 października 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2018 roku.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Jarocińskiego - otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku.

załącznik nr 1 - wzór „Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem;
załącznik nr 2 - wzór „Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów”;
załącznik nr 3 - wzór „Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej”.

Wzór oferty

 


19 października 2017r.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Starosta Jarociński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (tj.  Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu jarocińskiego w 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Starosty Jarocińskiego nr 96/2017 z dnia 19 października 2018r.

Zarządzenie Starosty Jarocińskiego nr 96/2017 z dnia 19 października 2017r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2018r.

formularz zgłoszenia

  


Konkurs ofert na 2017 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku.

6 grudnia 2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.


3 listopada 2016r.


 Ogłoszenie o konkursie 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 listopada 2016 r., do godz. 10:00, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie, bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 – 12, 63 – 200 Jarocin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.


Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego nr 320/16 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku.


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Jarocińskiego - otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 


 28 października 2016r.


 Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Starosta Jarociński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (tj.  Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Starosty Jarocińskiego nr 61/2016 z dnia 27 października 2016r.

Zarządzenie Starosty Jarocińskiego nr 61/2016 z dnia 27 października 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017r.

 


Konkurs ofert na 2016 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016 roku – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, przy ul. Poznańskiej 22, 63-220 Kotlin. Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

_______________________________________

25.11.2015r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

_______________________________________

15.12.2015r.

Wyniki konkursu ofert

Zarząd Powiatu Jarocińskiego uchwałą nr 153/15 z dnia 16 listopada 2015r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016r. Termin składania ofert upłynął 7 grudnia 2015r., w tym terminie nie wpłynęła żadna oferta na realizację ww. zadania.

W związku z powyższym na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) Zarząd Powiatu Jarocińskiego uchwałą nr 175/15 z dnia 14 grudnia 2015r. unieważnił ww. konkurs.

uchwała nr 175/15 z dnia 14 grudnia 2015r.

 

Pliki do pobrania

×