BIP
« powrót

Konkurs ofert

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO - Realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku.

6 grudnia 2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.


3 listopada 2016r.


 Ogłoszenie o konkursie 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 listopada 2016 r., do godz. 10:00, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie, bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 – 12, 63 – 200 Jarocin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa.


Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego nr 320/16 z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku.


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Jarocińskiego - otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania 28 października 2016r.


 Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Starosta Jarociński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (tj.  Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Starosty Jarocińskiego nr 61/2016 z dnia 27 października 2016r.

Zarządzenie Starosty Jarocińskiego nr 61/2016 z dnia 27 października 2016r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017r.Archiwum


 

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016 roku – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotlinie, przy ul. Poznańskiej 22, 63-220 Kotlin. Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

_______________________________________

25.11.2015r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

_______________________________________

15.12.2015r.

Wyniki konkursu ofert

Zarząd Powiatu Jarocińskiego uchwałą nr 153/15 z dnia 16 listopada 2015r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016r. Termin składania ofert upłynął 7 grudnia 2015r., w tym terminie nie wpłynęła żadna oferta na realizację ww. zadania.

W związku z powyższym na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.) Zarząd Powiatu Jarocińskiego uchwałą nr 175/15 z dnia 14 grudnia 2015r. unieważnił ww. konkurs.

uchwała nr 175/15 z dnia 14 grudnia 2015r.

Pliki do pobrania:

« powrót Drukuj

Czytaj również: