otwórz widżet facebooka

Multimedialna pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie

POWIAT JAROCIŃSKI

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn. „Multimedialna pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 

Powiat Jarociński pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu środki w wysokości 84.150,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Multimedialna pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie”. Całkowita wartość zadania to 110.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 25.850,00 zł pochodzić będą z budżetu Powiatu Jarocińskiego.
Celem projektu jest stworzenie szkolnej pracowni na potrzeby realizacji zagadnień edukacji ekologicznej, które są zintegrowaną częścią nauk przyrodniczych (biologii, chemii i geografii). Projekt polega na zakupie niezbędnego wyposażenia sali (stoły i krzesła) oraz wyposażenia do realizowania programów edukacyjnych, które zostanie przekazane do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. 


Dnia 10 października odbyło się oficjalne otwarcie przedsięwzięcia pn. ,,Multimedialna pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.150,00 zł.
W wyniku realizacji projektu utworzona została szkolna pracownia mobilna na potrzeby realizacji zagadnień edukacji ekologicznej, które są zintegrowaną częścią nauk przyrodniczych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwi korelację wiedzy teoretycznej z działaniem praktycznym. Pracownia wyposażona została w sprzęt komputerowy, a także w pomoce dydaktyczne służące bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody. 


 

Podglądamy jak uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie spędzają czas i w jaki sposób realizowane są zajęcia w sali lekcyjnej powstałej w ramach zadania pn. „Multimedialna pracownia ekologiczna w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie”. 
Powiat Jarociński na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie w wysokości 84.150,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W wyniku realizacji projektu utworzona została szkolna pracownia mobilna na potrzeby realizacji zagadnień edukacji ekologicznej, które są zintegrowaną częścią nauk przyrodniczych.  Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwia korelację wiedzy teoretycznej z działaniem praktycznym. Pracownia wyposażona została w sprzęt komputerowy, a także w pomoce dydaktyczne służące bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska lub przyrody. 

×