« powrót

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

2. Ustawa o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511)

3. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

4. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300)

« powrót Drukuj

Czytaj również:

Praca Starostwa Powiatowego w Jarocinie w dniu 14 grudnia br. (sobota)

 

Informujemy, że w sobotę 14 grudnia br. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
pracuje w normalnych godzinach urzędowania (7:30− 15:30).

 

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Jarocińskiego z dnia 28.02.2019r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2019r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie
dzień 14 grudnia br. (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Starostwa,
a dzień 24 grudnia br. (wtorek) dniem wolnym od pracy.