otwórz widżet facebooka

Instytucje kultury

Instytucje kultury na terenie powiatu jarocińskiego 


Bibliotek Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

link do strony Bibliotek Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

ul. Park 3 (Pałac Radolińskich), 63-200 Jarocin
tel./fax 62 747-23-46 
www.bibliotekajarocin.pl
e-mail: biblioteka@bibliotekajarocin.pl 

Biblioteka istnieje w Jarocinie od 1945r. Obecnie obok Biblioteki Głównej, która mieści się w Pałacu Radolińskich na terenie gminy Jarocin funkcjonuje 9 filii bibliotecznych. Biblioteki czynne są od poniedziałku do soboty, w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku. We wszystkich placówkach można bezpłatnie korzystać ze zbiorów książkowych i czasopism oraz komputerów z dostępem do Internetu. Przy Filii nr 1 "Pod Ratuszem" działa Jarocińskie Centrum Informacji o Regionie.

Biblioteka Główna

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

Filia nr 1 "Pod Ratuszem"

Filia nr 2

Filia nr 3

Filia nr 4 - Szpital

Filia nr 5 - JOK

Filia w Cielczy

Filia w Golinie

Filia w Mieszkowie

Filia w Wilkowyi

Filia w Witaszycach


BIBLIOTEKI GMINNE

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

  • ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo,
  • tel. 62 740-80-83
  • adres e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl
  • www.biblioteka.jaraczewo.pl

Filia w Górze

  • Góra, ul. Jarocińska 40, 63-233 Jaraczewo
  • tel. 62 740-92-62

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żerków

MUZEA

Muzeum Regionalne w Jarocinie

Rynek – Ratusz
63-200 JAROCINlink do strony Muzeum Regionalne w Jarocinietel./fax 62 747-34-49
www.muzeumjarocin.pl
e-mail: muzeum@muzeumjarocin.pl

Jarocińskie Muzeum istnieje od 1960r., pierwotnie zajmowało ono pomieszczenia zabytkowego Skarbczyka. Dziś Muzeum ma swoją siedzibę w ratuszu miejskim, a w Skarbczyku mieści się jego filia. Główna siedziba Muzeum usytuowana jest na dawnym strychu ratusza, gdzie znajduje się sala stałej ekspozycji „Z przeszłości Ziemi Jarocińskiej”, dokumentująca dzieje regionu od czasów przedhistorycznych do II wojny światowej. Osobną część tematyczną stanowi ekspozycja zbiorów etnograficznych, wytworów kultury ludowej oraz współczesnych rzeźb lokalnych artystów. Muzeum w ratuszu posiada dwie sale wystaw czasowych. Instytucja prowadzi działalność edukacyjną, badawczą i wydawniczą.

 

Skarbczyk - Muzeum Regionalne w Jarocinie 

Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin 
e-mail: muzeum@muzeumjarocin.pl 
www.muzeumjarocin.pl 

Skarbczyk (pierwsza siedziba Muzeum, a dziś filia) pełni rolę galerii miejskiej. W założeniu programowym prezentuje dorobek artystyczny osób z powiatu jarocińskiego oraz innych regionów Polski. Znajdują się w nim trzy sale wystaw czasowych. Oprócz działalności wystawienniczej budynek służy jako miejsce spotkań organizacji pozarządowych oraz grup wsparcia. Część sal dostosowano do potrzeb zajęć edukacyjnych. 

 Spichlerz Polskiego Rocka

Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie

ul. Poznańska 2, 63-200 Jarocin

tel. 698 166 598

Spichlerz Polskiego Rocka to nazwa projektu, którego realizacja odbywała się przy pomocy środków unijnych, ministerialnych i gminnych. Powstała stała ekspozycja, poświęcona ponad 40-letniej historii jarocińskich festiwali i historii polskiego rocka.

Mimo, że Jarocin utożsamiany jest z festiwalem, odwiedzający miasto turyści oraz fani rocka przybywający na kolejne edycje festiwalu nie znajdywali miejsca, w którym mogliby zapoznać się z historią imprezy mającej niezaprzeczalny wpływ na rozwój polskiej muzyki rockowej. Spichlerz wypełnia tę lukę, stając się magnesem, który przyciąga do Jarocina fanów muzyki rockowej przez cały rok, a nie tylko podczas trwania festiwalu.

Ekspozycja, będąca częścią jarocińskiego muzeum, powstała w specjalnie zaadaptowanym na ten cel dawnym spichlerzu zbożowym położonym w zabytkowej strefie centrum miasta. Wystawa ma charakter multimedialny. Zwiedzający może obejrzeć bogatą dokumentację fotograficzną, wykonaną podczas kolejnych edycji festiwalu przez profesjonalnych fotografów i amatorów. Dostępne są oryginalne nagrania muzyczne i filmowe z koncertów oraz filmy dokumentalne pokazujące fenomen Jarocina. Tutaj można prześledzić historię imprezy na podstawie artykułów zamieszczanych przez lata w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Na potrzeby wystawy powstał cykl filmów prezentujących kolejne edycje festiwalu – od pierwszego, który odbył się w 1970 roku, aż po ostatnie. Pokazują one ewolucję festiwalu i zmieniające się uwarunkowania społeczno-polityczne. Na ekspozycji znajdują się również oryginale plakaty, foldery festiwalowe, karnety i wejściówki, pamiątkowe koszulki, znaczki reklamowe oraz setki innych przedmiotów, bez których nie można sobie wyobrazić jarocińskiego festiwalu.

Spichlerz jest także miejscem realizacji różnorodnych projektów kulturalnych. Parter budynku  zaadoptowany został na klubokawiarnię, gdzie mogą prezentować się młode zespoły oraz uznani twórcy.

Elementem promocji Spichlerza jest projekt „Z kontrkultury w popkulturę”, którego coroczne kolejne edycje pozostawiają w strukturze miasta wielkoformatowe murale nawiązujące do historii polskiego rocka.

Projekt w dużym stopniu wpłynął na zwiększenie znaczenia kultury w regionie, a zwłaszcza kultury i historii polskiej muzyki rockowej, która w dużej mierze swoje korzenie ma w dotychczasowych edycjach jarocińskich festiwali. Miasto Jarocin i historia jarocińskich festiwali po raz kolejny wpisało się na karty historii, nie tylko Wielkopolski, ale i Polski. Sympatycy muzyki rockowej zwłaszcza z Wielkopolski mogą powspominać minione edycje festiwalu, jak i odbudować kontakty interpersonalne z innymi bywalcami festiwali.

 

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) 

Śmiełów, 63 – 210 Żerkówlin do strony Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu)

www.smielow.com.pl

Muzeum mieści się w klasycy

stycznym pałacu z końca XVIII wieku, należącym do pereł polskiej architektury. Jest on dziełem wybitnego architekta Stanisława Zawadzkiego. Zbudowany na planie podkowy, posiada monumentalny portyk joński, neopalladiańskie arkadowe galerie, strojne panoplia oraz charakterystyczne oficyny z łamanymi dachami, będącymi echem wzorów z chińskich pagód. Sztukaterie wykonał Michał Ceptowski, a malowidła we wnętrzach pałacu – Antoni i Franciszek Smuglewiczowie.

Część północną i wschodnią siedziby otoczył ogród krajobrazowy będący miniaturą parku angielskiego. Pałac śmiełowski poza zaletami kompozycji wyróżnia się tym, że został usytuowany w wyjątkowo uroczym miejscu
i że walory tego pięknego położenia zostały przez architekta wykorzystane.

Do roku 1784 Śmiełów był częścią dóbr żerkowskich i dzielił ich losy, po czym nabył go Andrzej Gorzeński herbu Nałęcz, sędzia grodzki poznański. Z jego inicjatywy powstał pałac i zespół budynków gospodarczych. Po śmierci Andrzeja majątek odziedziczył syn - Hieronim, który jako oficer napoleoński brał udział w marszu na Moskwę. Po powrocie do Śmiełowa zajął się wraz z żoną prowadzeniem majątku. Podjął też działalność konspiracyjną. Leżąca wówczas przy granicy Rosji i Prus siedziba, stała się ośrodkiem patriotycznej kontrabandy, a w czasie powstania listopadowego, miejscem przerzutu ochotników do Królestwa. W połowie sierpnia 1831 roku zatrzymał się tu Adam Mickiewicz, który wiózł ze sobą pisma od Legacji Polskiej w Paryżu dla Rządu Narodowego.

W czasie trzytygodniowego pobytu w majętności Gorzeńskich występował pod przybranym nazwiskiem Adama Műhla oraz jako rzekomy kuzyn właścicieli i nauczyciel ich synów. Do powstania próbował przedostać się w nadgranicznej wsi Komorze, ale wobec zbliżającej się klęski zmuszony był do powrotu. W Śmiełowie dotarła do niego wiadomość o upadku obrony Warszawy z czym wiąże się opowieść o drzewku dębowym, które tego dnia poeta posadził w parku, wygłaszając jednocześnie sentencję o odrodzeniu Polski. Rosnące do lat dwudziestych XX wieku drzewo, otoczone szczególnym kultem stało się symbolem nadziei.

Wśród postaci, z którymi poeta spotykał się w Śmiełowie, była siostra Antoniny Gorzeńskiej – Konstancja Łubieńska, z którą połączył Mickiewicza najpierw romans, potem przyjaźń trwająca do końca jego życia. Odnotowano także zainteresowanie poety polskimi obyczajami pielęgnowanymi w dworze śmiełowskim. Opowieści o kawiarce, Jankielu, polowaniach czy Arcyserwisie, łączono później z odpowiednimi fragmentami Pana Tadeusza.

Podupadający majątek, wystawiony na licytację zakupił w 1886 roku Franciszek Chełkowski. Jego syn Józef wraz z żoną Marią z Donimirskich rozwinęli tu kult wieszcza a w 1931 roku postawili Mickiewiczowi w parku pomnik. Jako miejsce nasycone czcią dla poety, Śmiełów przyciągał wielu wybitnych ludzi ze świata kultury, polityki i duchowieństwa. Przebywali tu m.in.: H. Sienkiewicz, J. I. Paderewski,  Maria Gorecka – córka Mickiewicza, L. Różycki, W. Kossak, W. Tatarkiewicz, gen. J. Haller, prymas E. Dalbor.

W 1939 roku hitlerowcy internowali właścicieli Śmiełowa i zajęli ich majątek. Po wojnie pałac został upaństwowiony, rozgrabiono wyposażenie i częściowo zniszczono wnętrza. Przez kolejne ćwierć wieku gmach był zamieniony w szkołę i mieszkania pracowników PGR-u. W 1970 roku obiekt przejęło Muzeum Narodowe w Poznaniu, a po remoncie zaadoptowało go na muzeum łączące problematykę mickiewiczowską z rezydencjonalną.

 

Muzeum Parowozownia Jarocin 

Zwiedzanie muzeum wyłączenie po wcześniejszym umówieniu z przewodnikiem

Organizatorem Muzeum Parowozownia Jarocin jest Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie, które prowadzi placówkę społecznie. Muzeum powstało w kompleksie zdegradowanej, XIX-wiecznej parowozowni, w której TKW od 2007 roku gromadziło obszerną kolekcję zabytków kolejnictwa. W zdecydowanej większości zostały one uratowane przed zniszczeniem lub złomowaniem, a obecnie są systematycznie odrestaurowywane przez TKW. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzgodnił regulamin muzeum. W jego zbiorach znajduje się ponad 60 zabytkowych pojazdów oraz wiele historycznych urządzeń i przedmiotów związanych z kolejnictwem. Do najcenniejszych eksponatów należy wagon węglarka Królewskich Kolei Saksońskich z połowy XIX wieku, wagon opatrunkowo-apteczny typu 406C z 1988 roku produkcji polskiej, włoski wagon owocarka z 1942 roku, holenderski wagon do przewozu gazu świetlnego z lat 20-tych ubiegłego wieku, wąskotorowy wagon motorowy MBxc1-42 z byłej Jarocińskiej Kolei Dojazdowej z 1934 roku, wagon salonowy Dyrektora Przedsiębiorstwa Kolejowych Robót Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Dyrekcji Gdańskiej z 1943 roku, amerykańska węglarka serii WWu z lat 20-tych ubiegłego wieku oraz amerykański dźwig samojezdny Kafar American z lat 40-tych ubiegłego wieku.  

Muzeum Dwóch Imperiów Epoki Napoleońskiej i Star Wars w Witaszycach

al. Wolności 35, 63-230 Witaszycelink do strony Muzeum Dwóch Imperiów Epoki Napoleońskiej i Star Wars w Witaszycach

www.palacwitaszyce.com.pl

Jedyne w Polsce muzeum poświęconym epoce napoleońskiej. Siedzibą muzeum jest XVIII-wieczny dwór. W salach wystawowych prezentowana jest kolekcja ponad 10.000 figurek żołnierzy wszystkich walczących stron z tamtych czasów. Duże dioramy prezentują bitwy pod Raszynem (2.000 fig.) i Waterloo (4000 fig.). Ponadto w muzeum można obejrzeć broń, mundury, momenty, książki i dokumenty z epoki i o epoce. Spośród zbiorów na szczególną uwagę zasługuje maska pośmiertna Napoleona i jego włos.


Ośrodek Edukacji Leśnej

W Czeszewie znajduje się piękny, zabytkowy budynek Ośrodka Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania Łęgami”. Obiekt pełni dwie funkcje użytkowe: służbową (biuro leśnictwa Czeszewo) i dydaktyczną (baza edukacyjna dla nauczycieli). Jest on zlokalizowany tuż przy korycie rzeki Warty. W XIX wieku mieścił się tu skład soli na Warcie. Następnie zarządzało tu biuro Nadleśnictwa Skarbu Pruskiego, a od 1918 r. biuro  i siedziba Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie. Adaptacja budynku pozwoliła na utworzenie nowoczesnego ośrodka dydaktycznego funkcjonującego pod nazwą „Centrum Zarządzania Łęgami”. Nazwa ta wynika z zamiaru upowszechniania doświadczeń nadleśnictwa w zakresie czynnej ochrony siedlisk łęgowych. Na wyposażeniu ośrodka znajduje się sprzęt do podglądania zwierząt (lunety, mikrofony kierunkowe) oraz edukacyjny program multimedialny „Dziuplaki”. Na podwórzu w obejściu ośrodka do zabawy z wodą zaprasza innowacyjna pod względem pomysłu - instalacja edukacyjna „Rzeka”. Projekt poprzez zabawę ma uczyć, przekazując istotne informacje o roli wody w przyrodzie.

Dodatkowo na wyposażeniu ośrodka znajdują się mikrokamery, służące do podglądania życia ptaków i innych drobnych istot w dziuplach i ukryciach.

Przeprawiając się promem można dotrzeć do trzech ścieżek edukacyjnych. Atrakcją tras są ogromnych rozmiarów pomnikowe dęby, kamień upamiętniający pobyt H. Sienkiewicza, zmieniający się krajobraz rzeki, starorzecza oraz las łęgowy i grądowy. Przy odrobinie szczęścia można spotkać tam rodzinkę bobrów, dzięcioła średniego, bociana czarnego, żurawie, a może i bielika.


Planetarium im. Jana Heweliusza w Potarzycy

Potarzyca ul. Wyzwolenia 65, 63 - 200 Jarocinlink do strony Planetarium im. Jana Heweliusza w Potarzycy

Na skraju wsi Potarzyca znajduje się wybudowana w 1951 roku szkoła, nosząca imię Jana Heweliusza. Od 1993 roku działa przy niej profesjonalne planetarium umieszczone w rejestrze Międzyna-rodowej Unii Astronomicznej. Zaprojektował je i zbudował wraz z uczniami Andrzej Owczarek (1949-2011). Niebo podzielone jest na 24 obszary. Projektor wyświetla 6000 gwiazd, ale również meteory, zorze polarne, zaćmienia Słońca i Księżyca.

 


Jarociński Ośrodek Kultury

W Ośrodku odbywają się próby Chóru Mieszanego im. K.T. Barwickiego, Zespołu Akordeonowego Jarocin, zespołów młodzieżowych, a także działają sekcje taneczne, wokalne, szachowa, i plastyczna.  
W JOK-u swoją siedzibę mają stowarzyszenia: Miłośników Muzyki Chóralnej, Budziki Cooltura oraz Jarocińskie Centrum Organizacji Pozarządowych, a także Koło Emerytów i Rencistów "Solidarność", Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i PZW.


Kino „Echo” im.  P. Łazarkiewicza

ul. Gołębia 163 - 200 Jarocinlink do strony Kino „Echo” im.  P. Łazarkiewicza

Działa nieprzerywalnie od 1929 r. W roku 2008 kino przeszło gruntowny remont. Od 2009r. jarocińskie kino nosi imię Piotra Łazarkiewicza. Jest czynne codziennie. Kino prowadzi Stowarzyszenie Jarocin XXI, które organizuje Akademię Filmową im. Piotra Łazarkiewicza - całoroczne zajęcia z wiedzy o filmie, czwartkowe seanse prezentujące filmy, które nie mieszczą się w regularnym repertuarze kina (kino ambitne, filmy starsze), spotkania z reżyserami i twórcami filmu oraz Letnie Warsztaty Filmowe. 

 


Galeria " Żerków "

Dawny kościółek poewangelicki w Żerkowie,  aktualnie w remoncie. Obiekt wstępnie przygotowany do organizowania imprez kulturalnych (koncerty, wernisaże, wystawy, projekcje filmowe...). Przyszła wiodąca placówka kulturalna "Grupy Żerków".

×