BIP
« powrót

Konkurs ofert

 KONKURS OFERT 2019

Uchwała nr 650/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2019r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

Roczny program współpracy na rok 2019

 WYNIKI KONKURSU OFERT 2018

Uchwała nr 552/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 marca 2018r. w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizację pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytlu publicznego w 2018 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji do Rozpatrywania Ofert w ramnach otwartego konkursu ofert w 2018 roku

 

 


 

KONKURS OFERT 2018

Uchwała nr 531/18 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2018r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

 

Roczny program wsółpracy na rok 2018


 

VII edycja konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje i inny podmioty działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w naszej Wielkopolsce do udziału w konkursie.

Celem Konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które w roku 2016 lub 2017 realizowały/realizują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, inicjatywy, które realnie zmieniają rzeczywistość OzN, przyczyniają się do podniesienia jakości życia OzN, są ciekawym sposobem pracy lub współpracy na rzecz lub
w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Konkurs jest konkursem otwartym.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy (załącznik do Regulaminu Konkursu) wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz na nośniku danych CD/DVD lub pamięci USB (pendrive) należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 30 września 2017 roku na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób
z  Niepełnosprawnościami”

Szczegóły na http://rops.poznan.pl/konkursy-oraz-rehabilitacja-zawodowa-i-spoleczna/wielkopolska-otwarta-dla-niepelnosprawnych/

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17)

Plakat

Ulotka

Szczegóły konkursu  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/198#recruitment_section_1

 


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił następujące konkursy:

1) Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji Zdrowia w latach 2017 i 2018

 termin składania ofert do 12 czerwca 2017 r. - szczegóły

2) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

termin składania ofert do 14 czerwca 2017 r. - szczegóły

3) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

termin składania ofert do 4 czerwca 2017 r. - szczegóły


 WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2017 r.

Uchwała Nr 376/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 marca 2017 r.

Protokół z wyboru ofert

 


 

KONKURS OFERT 2017

 Uchwała nr 364/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków

 www.witkac.pl

 

Roczny program współpracy na rok 2017

 


100 000 zł od Kulczyk Foundation: zostały tylko trzy tygodnie, by wziąć udział w konkursie

Nie warto ryzykować i słać wniosku w ostatnich minutach tego roku! Bo Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation kończy się o północy ostatniego dnia roku. – Chcemy wyłonić najlepsze projekty infrastrukturalne. Wnikliwie analizujemy każdy wniosek o grant – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. – Obserwujemy właśnie. jak powstają inwestycje, których projekty nagrodziliśmy w poprzedniej edycji.

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego. W pierwszej w tym roku edycji (ta jest druga) granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje: „Cukierkowo – Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą z Warszawy (na projekt „Cukierkowo – przedszkole dla dzieci z cukrzycą”), Fundacja Innowacji Społecznej z Gdańska (na projekt „Kantyna – miejsce pracy na start”), Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International I Klub w Gdańsku (na projekt „Pokój rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci matek osadzonych w Zakładzie Karnym w Grudziądzu”) oraz Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa z Kudowy Zdroju (na projekt „Przez naukę do rozwoju – wsparcie działań edukacyjnych na wiejskich terenach Burundi”).

– W Fundacji opieramy się na przeświadczeniu, że to właśnie infrastruktura jest gwarantem tego, że uruchamia się machina społecznych zmian – tłumaczy Marta Schmude-Olczak. W tegorocznej drugiej edycji na ten cel Kulczyk Foundation przeznaczy łącznie kwotę 100 000 zł. Na pojedynczy projekt można uzyskać  kwotę maksymalnie 25 000 zł. Niebawem poznamy zatem nie mniej niż czterech zwycięzców kolejnej edycji konkursu grantowego.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Zwycięzców drugiej tegorocznej edycji poznamy 15 lutego 2017 r.

Co trzeba zrobić by przybliżyć się do zwycięstwa?

  1. Przeczytać uważnie, dlaczego zależy nam na infrastrukturze: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63314/granty.pdf
  2. Przeczytać dokładnie REGULAMIN:

http://kulczykfoundation.org.pl/media/63134/regulamin-konkursu-grantowego_2016.pdf

  1. Zapoznać się z FORMULARZEM APLIKCYJNYM i wypełnić go: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63338/kf_formularz-final.doc
  2. Przesłać wniosek zgodnie z regulaminem. Wszystko co trzeba wiedzieć o konkursie dostępne jest na stronie http://www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie”.

 


 

Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!

W zeszłorocznej edycji wnioski spływały do ostatniej chwili. W tym roku jest więcej pieniędzy do rozdania. 1 marca ruszył Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – pierwsza edycja w tym roku. Można zdobyć nawet 25 tys. zł, ale trzeba mieć naprawdę dobry projekt. – Przeformułowaliśmy zasady. Wszystko po to, by wspierać projekty maksymalnie efektywne, w których jasne są cele i jasne są mierniki ich osiągania – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

W 2016 odbędą się dwie edycje – właśnie ta wiosenna i jesienna. W każdej jest do rozdania 100 tys. zł. Maksymalnie można zdobyć 25 tys. zł. – Wystarczy rzut oka na nowy formularz wniosku, żeby zrozumieć, co liczy się w naszym konkursie. Pytamy o cele, o możliwości ewaluacji projektu, o oczekiwaną zmianę społeczną. Zależy nam na tym, aby promować mądre podeście do inicjatyw społecznych, dokładnie takie, jakie prezentują wspaniałe organizacje, które wspieramy na całym świecie – zaznacza Marta Schmude-Olczak.

Nabór wniosków w tej edycji zakończy się 30 czerwca. Wnioskodawcą może być np. organizacja społeczna lub spółdzielnia. – Bardzo zależy nam na tym, by pokazywać jakie znaczenie w inicjatywach społecznych ma podejście systemowe, strukturalne, nastawione na budowanie trwałych mechanizmów zmiany. Liczymy właśnie na takie wnioski – zaprasza do Konkursu Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

Co należy zrobić, by podjąć walkę o pieniądze? Po pierwsze dokładnie przeczytać regulamin, który czeka pod adresem www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie” (kliknij i zjedź na sam dół). Po drugie wypełnić formularz, który jest dostępny w tym samym miejscu. Po trzecie złożyć go drogą mailową lub pocztą zgodnie z zasadami w regulaminie.

Kulczyk Foundation to Fundacja, która wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne. – Działamy tak, by poruszona przez nas pierwsza kostka domina poruszała kolejne. Na co dzień doskonalimy procedury efektywnego biznesu. W sferze działań pozarządowych właśnie one mogą stać się podstawą tworzenia skutecznych strategii przedsięwzięć społecznych. Tak rozumiemy prawdziwe znaczenie odpowiedzialnego biznesu – wyjaśnia Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments.

 


WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2016 r.

 

Uchwała Nr 195/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2016 r.

 

 w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowei podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku 

 

 


 

KONKURS OFERT 2016

Uchwała nr 170/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków

www.witkac.pl

 

Roczny program współpracy na rok 2016


 

WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2015 r.

Uchwała nr 41/15 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 11.02.2015 r.

Zestawienie przyznanych dotacji

 


 

Konkurs ofert 2015 - ogłoszenie o konkursie

                                  * tabela oceny formalnej

Oferty można składąc w formie elektronicznej, przy pomocy generatora wniosków

www.witkac.pl

 


 

Konkurs ofert 2014 - ogłoszenie o konkursie

 

 

Uchwała Nr 544/14 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 20.01.2014 r.

 Wybór ofert w 2014 r. w zakresie:

- wspierania osób niepełnosprawnych,

- ochrony i promocji zdrowia,

- kultury,

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa,

- organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

« powrót Drukuj

Czytaj również:

Zobacz także:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej baner
 baner
 baner
 baner
 baner
 baner
 baner
 baner
 baner

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

63-200 Jarocin
Al. Niepodległości 10-12

tel. 62 747-15-96
fax. 62 747-33-37
  • herb Jarocin
  • herb Jaraczewo
  • herb Kotlin
  • herb Żerków
realizacja:Studio Fabryka